Bokføring av cryptovaluta

Del dette innlegget:
Vi har gjennomført et intervju med Regnskap Norge som er publisert i Dagens Næringsliv hvor vi snakker om bokføring av cryptovaluta.

EU og finansdepartementet har uttalt at handel med Bitcoin er omsetning av et gyldig betalingsmiddel.

Aller først - Hva er egentlig Bitcoin? Er det penger eller verdipapir?

En av gledene ved å ha penger, er for mange å kunne bruke dem. foreløpig er det få butikker og utsalgssteder som aksepterer kryptovaluta som betalingsmiddel. Grunner til dette kan være at det medfører ekstraarbeid for butikkene med å dokumentere salgene, samt at betalingstransaksjoner med kryptovaluta kan ta mange minutter å gjennomføre – som er meget tregere enn alternativer som Visa, Bank Axept mv. Enkelte store, internasjonale nettbutikker lar deg utføre betalinger med kryptovaluta, som eksempelvis Expedia.com og nettbutikkene til Microsoft og Dell. Det er også mange online spillsider som lar deg sette inn og ta ut penger med Bitcoin og annen valuta. 

 

Det er likevel langt fra uproblematisk å benytte Bitcoin eller annen kryptovaluta som penger, da det er store svingninger i vekslingskursen. Det har også vært mye flere tilfeller av svindel som påvirker enkeltpersoner enn det vi vanligvis aksepterer med det vi normalt bruker som betalingsmiddel i Norge.

 

Ut fra ovennevnte, er det naturlig å konkludere med at Bitcoin av mange i Norge oppfattes som et investeringsobjekt. En av grunnen til dette, er at vi i Norge har en velfungerende banksektor innenlands og muligheten for internasjonale overføringer til de fleste aktuelle land uten restriksjoner fra egne eller andres myndigheter.  Det vil absolutt være situasjoner der for eksempel Bitcoin er enklere og billigere å bruke som betalingsmiddel for oss i Norge også, men for deler av verdens befolkning kan dette være blant de enkleste og billigste alternativene til å overføre penger. Slik sett kan Bitcoin fylle en rolle i det internasjonale pengemarkedet.

Hvordan behandles Bitcoin skattemessig?

Kryptovaluta er et formuesobjekt som omfattes av de alminnelige skattereglene og som også vil inngå i grunnlaget for beregning av formuesskatt. Tap vil være fradragsberettiget, mens gevinster vil være skattepliktige. Dette gjelder som hovedregel også om man har investert via et selskap. Skattemessig behandling er dermed i prinsippet ganske grei, men det kan bli uoversiktlig ved mange transaksjoner, slik at det i praksis kan oppstå en rekke utfordringer.

Formuesverdien er tilsvarende kursen 1.januar og gevinst/tap realiseres først ved salg. Ved produksjon – mining – inntektsføres verdien når man mottar Bitcoinen. Kostnaden man har ved å lage dem kommer til fradrag på vanlig vis.

Det spennende fremover nå er at det kommer stadig nye måter å bruke teknologien som Bitcoin er laget på til andre formål, som smarte kontrakter og NFT´er. Det vil da være en vurderingssak i hvert enkelt tilfelle om hvorledes dette skal behandles skattemessig.

Merk at Bitcoin dermed ikke behandles på samme måte som aksjer. Det er ikke en aksje og det er dermed ikke omfattet av fritaksmetoden for selskap.

Har Bitcoin noen fordeler over andre typer investeringer eller innskudd?

Siden Bitcoin er et vanlig formuesobjekt har det ingen spesielle fordeler eller ulemper ut fra regelverket. Dermed er det utelukkende et spørsmål om direkte forventet avkastning. Forventet avkastning betyr jo enten at man får løpende betalt underveis eller at prisen stiger. Siden det ikke er noen betaling underveis forbundet med å eie Bitcoin er det utelukkede et spørsmål om man tror at verdien skal stige. Vi oppfatter det ikke som vår jobb å si noe om verdiutviklingen fremover, men historisk har det jo vært en interessant utvikling.

Den første kjente betalingen med Bitcoin ble i henhold til Bitcoinwiki.org gjennomført 22.05.2010: En pizza med pris USD 25 ble betalt med 10.000 Bitcoin. Om mottaker av denne betalingen har sittet på disse Bitcoinene frem til 31.12.2021 og da hadde solgt dem, hadde fortjenesten blitt temmelig god. Hver Bitcoin hadde da verdien USD 0,0025, mens kursen ved nyttår var USD 46.195, som innebærer en økning i verdi med mer enn 18 millioner ganger. Dette er vel den ene fordelen som har gjort at dette er blitt så populært.

Hvor risikabelt er Bitcoin som investeringsobjekt?

Vi klassifiserer Bitcoin som high-risk. Det er både knyttet en kurs-risiko og en systemrisiko til Bitcoin som man må være klar over. Systemrisikoen er blant annet at kryptovalutaer generelt er ikke omfattet av de reguleringene markedet vanligvis forholder seg til ved finans- eller valutainvesteringer og dette gjør at man må være klar over hva man gjør og hvilke rettigheter man har – eller ikke har – hvis noe uforutsett skulle skje. I tillegg viser historikken at det er betydelige svingninger og det er i tillegg et politisk element i utviklingen av kursen fremover.

Hva slags juridisk status har Bitcoin i Norge?

EU og Finansdepartementet har uttalt at handel med Bitcoin er omsetning av et gyldig betalingsmiddel. Dette gjør f. eks at det er unntatt MVA. Samtidig er det ikke omtalt i regnskapsstandardene, så det er en vurderingssak hvordan man ønsker å presentere det i regnskapet. Vi ender ofte opp med at Bitcoin klassifiseres som et finansielt instrument. Slik sett er det hverken å anse fult ut som et finansielt instrument eller fullt ut som kontanter. Det kan være litt av begge ut fra formålet og hvordan det benyttes i selskapet.

Hvordan kan dere som regnskapsførere gi råd / hjelpe kunder som har investert i Bitcoin?

I hovedsak er våre tjenester knyttet til den skatte- og regnskapsmessige behandlingen. Både hvordan man enkelt skal oppfylle kravene til bokføring og hvordan man skal verdsette og sikre rett beskatning av transaksjonene. Som med veldig mye annet er det ofte ikke en enkelt transaksjon som er utfordringen, men hvordan man setter opp systemet for løpende bokføring på en effektiv måte.

Vi driver ikke med investeringsrådgivning. Samtidig så er vi veldig opptatt av å kjenne våre kunder og rådgi underveis. Om det eksempelvis kommer en pensjonist med liten erfaring og lav risikovilje som uttrykker ønske om å investere i Bitcoin, så vil vi nok ta en prat med vedkommende og høre om det er DETTE vedkommende faktisk ønsker å gjøre.

Er det mange som henvender seg? Hvor vanlig er investeringer i Bitcoin i Norge og blant norske bedrifter?

I henhold til Finanswatch, viser en undersøkelse utført av Arcane Crypto og EY at 300.000 nordmenn eier en form for kryptovaluta. Interessant nok skrev Finansavisen i februar 2021 at Oljefondet indirekte eide Bitcoin for 700 millioner kroner. I henhold til Kapital 27. januar 2021 er tunge investorer, banker, børser og selskaper som PayPal på vei inn i krypovaluta også.

Grunnet vårt hovedfokus på små- og mellomstore bedrifter mottar vi sjelden henvendelser vedrørende Bitcoin – men vi bistår for tiden et selskap som driver med mining, og fører i tillegg regnskapet for et holdingselskap som eier ett par Bitcoin også. Det er med denne bakgrunn vi har satt oss skikkelig godt inn i reglene knyttet til kryptovaluta.
Blant våre kunder er det helt klart mindre vanlig å investere i Bitcoin. Vår erfaring er at de fleste som er litt nysgjerrige og som ønsker å være med innser at dette er en høy-risiko-investering og holder dette på privat hånd. Da er det også enklere å håndtere, siden man som privatperson ikke har bokføringsplikt.

Tror dere Bitcoin og andre kryptovalutaer kommer til å bli viktigere i fremtiden – eller vil de miste sin betydning?

Vi pleier å si at vi skal være gode på det vi kan, og hvis vi ikke kan det, så finner vi heller andre som kan bistå. Hvordan det går med kryptovaluta-markedet generelt eller Bitcoin spesielt fremover har vi liten formening om, men at teknologi kommer til å løse utfordringene med å flytte penger, det er vi overbeviste om.

Fredrik Aars-Rynning

Daglig leder Skatt & Regnskap AS

Del dette innlegget:

Lyst til å jobbe med oss?

Hvis vi på bakgrunn av dette virker om en attraktiv sammarbeidspartner, så ta gjerne kontakt. Vi ønsker å jobbe med personer og selskap vi kan ha gode og lange samarbeid med og snakker gjerne med dere om hvordan vi kan bistå dere i å nå deres mål.

Flere innlegg

Hvordan styremøter og effektiv rapportering kan forbedre din bedrift

I 2023 hadde vi gleden av å delta på desemberkonferansen til SMB Norge. Her kastet vi blant annet lys over kritiske aspekter av bedriftsstyring og styrets rolle. Vår daglige leder Fredrik Aars Rynning delte innsikt og erfaringer om styrets rolle, daglig ledelse, og betydningen av effektiv rapportering og økonomistyring. Denne diskusjonen er spesielt viktig i en tid hvor mange små og mellomstore bedrifter står overfor unike utfordringer og muligheter.

Podcast-Intervju SMB Norge

Vi er stolte over å ha nylig deltatt i en episode av SMB Norge podcasten, en viktig stemme for små og mellomstore bedrifter i Norge.

Økonomi i styremøter

Det vi er opptatt av som regnskapsbyrå i vår rapportering, er å gi mest mulig oppdatert informasjon til CFO, Daglig leder og styret.

DN Gaselle 2023: Skatt & Regnskap AS i full fart!

Vi er stolte over å annonsere at vi igjen er blitt kåret til gasellsbedrift i år 2023. Dette er det andre året på rad at vi mottar denne anerkjennelsen, og vi ønsker å takke alle våre kunder, samarbeidspartnere og ansatte for deres utrolige støtte og innsats for å få dette til.