Gaselle 2022

Del dette innlegget:
Innsatsen for våre kunder har båret frukter for oss også – da vi er blitt Gasellebedrift i år 2022!

Hos oss i Skatt & Regnskap AS gir vi full gass for å bidra til at kundene når sine økonomiske drømmer og målsettinger innenfor lovens rammer. Vi strekker oss langt og gir det lille ekstra som skal til for å lykkes – hver gang.

Innsatsen for våre kunder har båret frukter for oss også – da vi er blitt Gasellebedrift i år 2022.

Stor takk til alle kunder, leverandører og ansatte som vi har oppnådd dette sammen med.

Her finner du spørsmål og svar i forbindelse med intervjuet

1. Beskriv hovedtrekkene i hvordan tjenesten og forretningsmodellen fungerer, og hvem er kundene deres.

Hos oss i Skatt & Regnskap AS gir vi full gass for å bidra til at kundene når sine økonomiske drømmer og målsettinger innenfor lovens rammer. Vi lykkes fordi vi jobber sammen som et lag både internt og med våre samarbeidspartnere. Vi strekker oss langt og gir det lille ekstra som skal til for å lykkes – hver gang.

Skatt & Regnskap AS er et autorisert regnskapsbyrå med fokus på forretningsførsel for små og mellomstore virksomheter. Både internt og i virkemåte oppfatter vi oss imidlertid som et kompetansehus innen back-office. Det å definere seg som et kompetansehus handler om å ha en helhetlig innstilling og løsningsmåte – at vi jobber for at vår leveranse skal være tverrfaglig og helhetlig. Det å være et kompetansehus til tross for at vi ikke er flere enn 22 mennesker betyr at vi må levere godt over vårt «vektklasse».

For oss som selskap er det at avgjørende betydning at alle ansatte er fornøyde med å være ansatt hos oss, og at de får gjort det beste ut av sine evner. Strukturen i selskapet er bygget over denne lesten. Vi har lokaler i Asker og ved Rådhusplassen i Oslo.

Vi har selvfølgelig mye å gå på – men både alene og ikke minst sammen med våre tette samarbeidspartnere bidrar vi til helhetlige løsninger og leverer langt utover vår vektklasse – enten det gjelder regnskap, lønn, rådgivning, skatt, forsikring, regnskapsnære IT-systemer eller generell forretningsutvikling,
Vi har en spisskompetanse innen advokatbransjen, som utgjør ca. 40% av vår omsetning. Øvrige kunder er spredt over de aller fleste virksomheter – fra butikkdrift, ingeniørselskap, vikarbyråer, import og holdingselskap med aksjeporteføljer/ investeringsselskap.

2. Beskriv ledelsen og teamet kort. Hva er den viktigste kompetansen og erfaringen teamet har, som gjør dere i stand til å lykkes innen deres felt?

Vi har en magisk bra ledergruppe, men uten skikkelig dyktige, sultne og velutdannede ansatte hadde veksten og selve driften av selskapet vårt vært umulig å lykkes skikkelig med. Vi lykkes fordi vi samarbeider og gjør hverandre gode. Hos oss er det ikke en intern konkurranse i å være best – fordi fokus utelukkende er på å gjøre gode leveranser til våre kunder.

Vi har god teknisk kompetanse innen regnskapsnære IT-systemer, som gjør at vi kommer tidlig i inngripen med kundene våre ved at vi i mange tilfeller bistår med implementering av nytt økonomisystem, kasseløsning eller sikrer kobling mellom eksempelvis advokatsystemer og regnskapssystemer. Da er veien for mange kort til å inngå en avtale med oss om løpende regnskapsførsel i ettertid.

Ledelsen har bakgrunn fra advokatbransjen, konsulentbransjen (BDO) med effektivisering av økonomiavdelinger, samt revisjon og regnskapsbransjen – som gjør av vi har mye know-how som ligger klar til bruk. Til tross for at vi alle sammen har vært i næringslivet i mange år (alder på ledergruppen fra 40-50 år) er vi fremdeles sultne på suksess og på å som firma å være best. Da skjer det saker!

Er du på utkikk etter nytt sted å jobbe eller en ny samarbeidspartner?

3. Hva opplever du som selskapets gjennombrudd, og hva gjorde dette mulig?

Vi har ikke hatt et spesifikt tidspunkt eller en hendelse som har vært det avgjørende, men det å få til gode samarbeid med andre for å levere bredere tjenester har vært veldig viktig for oss.

Vi brukte litt tid på å gjøre oss attraktive for samarbeidspartnere. Vår strategi er ikke å levere alle tjenester selv og vi trengte derfor å ha tilstrekkelig track-record for at samarbeidspartnere kunne ha en trygghet når vi presenterer løsninger sammen.

Etter at vi hadde skapt denne tryggheten fikk vi til noen gode samarbeid med forskjellige programvareleverandører slik at vi kunne sy sammen helhetlige løsninger for våre kunder. Det å være med å levere helhetlige løsninger for arbeidsflater for advokatbransjen har vært en stor bidragsyter til at vi har fått til den veksten vi har hatt.

Det å jobbe i partnerskap og å levere løsninger sammen med andre kan være utfordrende. Det er avhengig av en gjensidig tillitt og at partene virkelig ønsker at den andre skal lykkes. Det betyr at vi må være med å spille partnerne gode og at vi felles kan finne løsninger på eventuelle problemer. Når vi da har en regnskapskunde som også benytter arbeidsverktøy fra en samarbeidsparter, er det ikke godt nok at vi bare tenker på regnskapet. Vi må være opptatt av hele arbeidsflyten som kunden opplever, vi må sette oss inn i løsningen de leverer og vi må sammen finne den beste løsningen for kundene.

Å få til dette var en milepæl for oss som har vært utrolig viktig.

4. Er det noe dere har prøvd eller opplevd som du vil advare andre mot? Har du en historie som andre kan lære av?

Vi vil advare mot å alltid si «ja» til nye kunder. Som en tjenesteleverandør som skal ha et bredt spekter av tjenester er det veldig lett å si ja til alt. Det ligger jo i vår natur å ville hjelpe når det trengs.

Likevel er det ekstremt viktig at vi sier nei til det vi, av forskjellige grunner, ikke har anledning til å gjøre på ethvert tidspunkt. Alle ansatte har en begrenset arbeidskapasitet, og alle kan selvfølgelig ikke få til alt. Hvis man da ikke har et bevist forhold til å si nei til det som ikke passer, enten det er på grunn av type oppgaver eller kapasitet på rett tidspunkt, påvirker dette organisasjonen på en veldig uheldig måte. Da ender man opp med at alle gjør ting de ikke burde gjøre.

I tillegg kan vi være ganske krevende mot kundene våre, og vi sier faktisk opp de relasjoner som ikke fungerer skikkelig. Det har gjort at vi i det alt vesentlige kun har trivelige kunder, som bidrar til at arbeidsmiljøet er godt hos oss. Da sikrer vi at ansatte både har det bra på jobb, og får jobbet med de riktige tingene.

I en vekstfase er det likevel viktig å være opportunistisk og ta de mulighetene som byr seg. Det krever litt ekstra tro på sin plan å kunne si nei til det som ikke passer, for å kunne videreutvikle det som er rett. Man bør ikke påta seg nye kunder før alle nåværende kunder er fornøyde og har fått den bistand de trenger.

Skatt & Regnskap i tall

0 %
Vekst siste tre år
0
Ansatte i 2022

Vekst siste årene

2018
2019
2020
2021

5. Hvis du må trekke frem én endring eller innovasjon som har bidratt mest til de siste tre årene med vekst, hva velger du?

Kraften av å ha en langsiktig plan, både arbeidet med å definere den og det å kommunisere den til andre, er av avgjørende viktighet. Det gir også en realitetsorientering. Om en tjenesteproduserende bedrift eksempelvis har bestemt at veksten det neste året skal være på kr 5 mill., må man legge en konkret plan for rekruttering av tilstrekkelig antall nye medarbeidere, når de skal begynne, og avtale med rekrutteringsselskaper samt vurdere evt. markedsføringstiltak.

Vi i SKATT & REGNSKAP AS utarbeidet en ny plan for firmaet i slutten av 2018, og har holdt oss til denne. Der satte vi opp en beskrivelse av hvilke type selskap vi skulle være om 5 år og hvordan vi skulle komme dit. Vi definerte hvordan vi skulle levere tjenestene, hvilke kundetyper vi skulle levere til, og hva slags ansatte vi da trengte. Siden vi hadde lang erfaring fra dette markedet før vi begynte, ga det en trygghet på at vurderingene vi gjorde den gang ville være rett.

De siste årene absolutt bydd på spesielle hendelser og ting vi ikke hadde forutsett, men så lenge vi alltid har visst hva som er målet, så har vi kunne justere det som trengs underveis. Vi har årlige strategisamlinger, der vi vurderer både dette langsiktige målet og justerer virkemidlene – men vi er fremdeles på merket etter planleggingen i år 2018. Det er ganske interessant.

For alle som ønsker å jobbe i et marked der mange oppfattes som veldig like, vil vi anbefale boken «The Consultant with Pink Hair». Det er en veldig god lederskapsbok – den er skrevet som roman, ikke faglitteratur – for alle som synes det er vanskelig å stikke seg ut i et stort marked.

6. Effekt av innovasjon: Har det gitt bedre omsetning, bedre lønnsomhet, miljøgevinst eller fordeler for kundene?

Vi er fremdeles en bedrift av begrenset størrelse. Vår strategi er derfor ikke å utvikle egen programvare eller å ansette egne utviklere for å skreddersy løsninger.

Men i vårt arbeidsunivers kommer det hele tiden nye løsninger på markedet og vi skal være helt i forkant på å velge gode løsninger og systemer som snakker bra sammen for våre kunder.

Det er derfor ikke vår interne innovasjon som driver oss fremover, det er innovasjonen i markedet som vi tidlig nyttiggjør oss som gjør at vi kan levere bedre løsninger.

Vi er aldri pilotkunder og vi gjør ikke lange beta-testinger av nye løsninger for våre kunder. Men vi er gjerne med som tidlig betalende kunde når vi ser at det leverer kundeverdi.

Det å vite hva som skjer helt i front og kontinuerlig gjøre kost/nytte-vurderinger av nye løsninger for våre kunder er det som gir våre kunder en fordel, og denne fordelen er det som driver både omsetning og lønnsomhet for oss.

Du kan lese hele artikkelen om oss i DN her:

Gaselle: Skatt & Regnskap (dn.no)

Del dette innlegget:

Lyst til å jobbe med oss?

Hvis vi på bakgrunn av dette virker om en attraktiv sammarbeidspartner, så ta gjerne kontakt. Vi ønsker å jobbe med personer og selskap vi kan ha gode og lange samarbeid med og snakker gjerne med dere om hvordan vi kan bistå dere i å nå deres mål.

Flere innlegg

Hvordan styremøter og effektiv rapportering kan forbedre din bedrift

I 2023 hadde vi gleden av å delta på desemberkonferansen til SMB Norge. Her kastet vi blant annet lys over kritiske aspekter av bedriftsstyring og styrets rolle. Vår daglige leder Fredrik Aars Rynning delte innsikt og erfaringer om styrets rolle, daglig ledelse, og betydningen av effektiv rapportering og økonomistyring. Denne diskusjonen er spesielt viktig i en tid hvor mange små og mellomstore bedrifter står overfor unike utfordringer og muligheter.

Podcast-Intervju SMB Norge

Vi er stolte over å ha nylig deltatt i en episode av SMB Norge podcasten, en viktig stemme for små og mellomstore bedrifter i Norge.

Økonomi i styremøter

Det vi er opptatt av som regnskapsbyrå i vår rapportering, er å gi mest mulig oppdatert informasjon til CFO, Daglig leder og styret.

DN Gaselle 2023: Skatt & Regnskap AS i full fart!

Vi er stolte over å annonsere at vi igjen er blitt kåret til gasellsbedrift i år 2023. Dette er det andre året på rad at vi mottar denne anerkjennelsen, og vi ønsker å takke alle våre kunder, samarbeidspartnere og ansatte for deres utrolige støtte og innsats for å få dette til.