Hvordan styremøter og effektiv rapportering kan forbedre din bedrift

Del dette innlegget:
I 2023 hadde vi gleden av å delta på desemberkonferansen til SMB Norge. Her kastet vi blant annet lys over kritiske aspekter av bedriftsstyring og styrets rolle. Vår daglige leder Fredrik Aars Rynning delte innsikt og erfaringer om styrets rolle, daglig ledelse, og betydningen av effektiv rapportering og økonomistyring. Denne diskusjonen er spesielt viktig i en tid hvor mange små og mellomstore bedrifter står overfor unike utfordringer og muligheter.

Sammenhengen mellom styret, daglig leder og generalforsamlingen

Vårt første fokus var på det dynamiske forholdet mellom generalforsamlingen, styret, og daglig leder. Vi understreket hvordan generalforsamlingen setter kursen, mens styret har ansvaret for strategisk planlegging og overordnet styring. Daglig leder implementerer deretter disse strategiene i den daglige driften. Vi pekte på at i mange små selskaper kan roller overlappes, men det er kritisk at alle roller blir tilstrekkelig fylt for å sikre en balansert og effektiv bedriftsstyring.

Styrets rolle og ansvar

Gjennomgangen av styrets rolle og ansvar var et nøkkelpunkt. Vi diskuterte hvordan styret må utøve forsvarlig eierstyring og konstant vurdere selskapets økonomiske helse. Spesielt fokuserte vi på viktigheten av å vurdere egenkapital og likviditet for å sikre bærekraftig drift, spesielt i lys av aksjeloven.

Viktigheten av styremøter i alle virksomheter

Videre ble det diskutert hvorfor regelmessige styremøter er essensielle, selv i mindre virksomheter. Disse møtene er ikke bare en formalitet, men en nødvendighet for å håndtere utfordringer og muligheter, og for å opprettholde effektiv styring og strategisk retning.

Lønnsinnberetning og styregoder

Et annet viktig tema var lønnsinnberetning av styregoder. Vi fremhevet behovet for åpenhet og klare retningslinjer rundt styrets kompensasjon. Dette er viktig for å opprettholde tillit og sikre at godtgjørelser er i tråd med selskapets overordnede mål. Vi i Skatt & Regnskap AS her også av denne grunn en spesialistavdeling som hjelper deg å håndtere lønnsadministrasjonen.

Rapportering og informasjon

En betydelig del av vår presentasjon fokuserte på viktigheten av nøyaktig og oppdatert rapportering. Vi snakket om hvordan vi i Skatt & Regnskap AS prioriterer å gi mest mulig oppdatert informasjon til CFO, daglig leder og styret. Vi vektla også bruk av verktøy som Power BI for å forbedre innsikt og beslutningsstøtte.

Viktige punkter for styrearbeid og rapportering

  1. Forståelse av økonomiske data: Det er kritisk at styremedlemmer forstår de økonomiske dataene de blir presentert, og hva som ligger bak tallene.
  2. Styrets ansvar for økonomisk forvaltning: Det er styrets ansvar å sørge for at selskapet har tilstrekkelig likviditet og egenkapital.
  3. Viktigheten av oppdaterte rapporter: Regelmessige og nøyaktige økonomiske rapporter er avgjørende for effektiv styring og beslutningstaking.

 

Gjennom vår deltakelse på desemberkonferansen fikk vi presisert viktigheten av et proaktivt styre, effektiv økonomistyring og den kritiske rollen rapportering spiller i enhver virksomhet. Vi håper at denne innsikten også kan hjelpe din virksomhet til å nå sine mål.

Er du interessert i å lære mer om hvordan Skatt & Regnskap AS kan bistå din bedrift med styrearbeid, rapportering og økonomistyring? Ta kontakt for en konsultasjon eller les mer om våre tjenester nedenfor.

Lønn & HR

Utvidet lønn og HR tjenester

Rapportering

Rapportering og analyse herunder leveranse av PowerBI

Regnskap

Personlige tilpassede regnskapstjenester etter ditt behov

Regnskap for advokater

Spesielle tilpassede tjenester for advokater

Del dette innlegget:

Lyst til å jobbe med oss?

Hvis vi på bakgrunn av dette virker om en attraktiv sammarbeidspartner, så ta gjerne kontakt. Vi ønsker å jobbe med personer og selskap vi kan ha gode og lange samarbeid med og snakker gjerne med dere om hvordan vi kan bistå dere i å nå deres mål.

Flere innlegg

Hvordan styremøter og effektiv rapportering kan forbedre din bedrift

I 2023 hadde vi gleden av å delta på desemberkonferansen til SMB Norge. Her kastet vi blant annet lys over kritiske aspekter av bedriftsstyring og styrets rolle. Vår daglige leder Fredrik Aars Rynning delte innsikt og erfaringer om styrets rolle, daglig ledelse, og betydningen av effektiv rapportering og økonomistyring. Denne diskusjonen er spesielt viktig i en tid hvor mange små og mellomstore bedrifter står overfor unike utfordringer og muligheter.

Podcast-Intervju SMB Norge

Vi er stolte over å ha nylig deltatt i en episode av SMB Norge podcasten, en viktig stemme for små og mellomstore bedrifter i Norge.

Økonomi i styremøter

Det vi er opptatt av som regnskapsbyrå i vår rapportering, er å gi mest mulig oppdatert informasjon til CFO, Daglig leder og styret.

DN Gaselle 2023: Skatt & Regnskap AS i full fart!

Vi er stolte over å annonsere at vi igjen er blitt kåret til gasellsbedrift i år 2023. Dette er det andre året på rad at vi mottar denne anerkjennelsen, og vi ønsker å takke alle våre kunder, samarbeidspartnere og ansatte for deres utrolige støtte og innsats for å få dette til.