Intervju med Regnskap Norge

Del dette innlegget:
Les mer om vårt intervju med Regnskap Norge.

Vi har gjennomført et intervju med Regnskap Norge, hvor vi besvarer 5 kjappe spørsmål. Besvart av vår daglige leder Fredrik Aars-Rynning.

Mange ting opptar meg om dagen – det er veldig spennende tider. Vår visjon er å være et høykompetansehus for små- og mellomstore bedrifter i Norge. Vår primærleveranse er regnskapstjenester til kunder som ønsker litt ekstra, enten det er tett oppfølging i en utfordrende periode, advokatregnskap for advokater som ønsker å være mest mulig effektive eller de som trenger å få ryddet opp noe som kanskje har gått litt feil tidligere. Sammen med dette leverer vi nå mye rådgivningstjenester innen skattebistand, prosessforbedringer innen økonomi/regnskap, systemoppsett, integrasjonsarbeid og konverteringer mellom systemer.

For å være et skikkelig høykompetansehus, trenger vi fem elementer:

  1. God teknologisk plattform
  2. Tette relasjoner til våre kunder
  3. Dyktige, trivelige og fornøyde medarbeidere
  4. En ledergruppe som har det lille ekstra av kunnskap
  5. Profesjonelle og imøtekommende leverandører

Vi har også mange spennende leveranser av rådgivningsoppdrag på vegne av SMB Norge, der vi tverrfaglig bistår bedrifter som sliter med ettervirkningene av pandemien. Der er det mye fokus på Rekonstruksjonsloven. Flere kjenner heller ikke til kompensasjonsordningene som gjelder akkurat nå. Det er mange hyggelige folk der ute som har fått veldig mangelfull rådgivning fra egne ansatte og/eller eksterne rådgivere. Veldig mye av dette lar seg løse, og jeg vil oppfordre alle andre regnskapsførere til  å ta en prat med kunder man tror sliter.

For kunder har dette vært rådgivning til advokatbransjen knyttet til drift, partneravtale/eieravtale og samarbeidskonstellasjoner i den forbindelse. For oss som selskap er det mye arbeid rundt rekruttering og sikre gode prosesser for utvikling av medarbeidere som opptar mye tid.

Primært ved intern hjelp. Det er mange hos oss som har mye relevant erfaring, og advokaters utfordringer er blant arbeidsområdene jeg selv har jobbet mye med tidligere. Erfaring + hardt arbeid gjør oss relevante som rådgivere. Interne prosesser blir man vel aldri helt fornøyd med. Jeg tror det er viktig at det hele tiden er under utvikling, men det å lytte til medarbeideres tilbakemeldinger løpende har vært nøkkelen vår til å hele tiden komme videre.

Det mest positive, er at det er veldig god stemning blant de ansatte. Det er veldig bra innsats! Stemningen ble godt hjulpet av markeringen av Skatt & Regnskap AS sitt 10-årsjubileum i Roma 11.–15. november i år. Ledergruppen har jobbet mye med å delegere ansvar og myndighet i det siste, og det gjør at leveransene blir bedre, ledergruppen bli i mindre grad en flaskehals samtidig som jeg har fått tilbakemeldinger på at resten av organisasjonen synes det er moro å bli mer involvert i driften av businessen.

Omsetningen til regnskapsbransjen vil fortsette å øke. Vi ser at trenden er at stadig større virksomheter velger å knytte seg til et regnskapsbyrå – i mange tilfeller i stedet for å ha egne ansatte. De enkle regnskapsrutinene vil det bli stadig mindre etterspørsel etter, og færre som vil være villige til å betale for. Det vil handle om en komplett tjenesteleveranse, der teknologi vil være en avgjørende faktor. Det handler om fornuftig oppsett av systemer for automatisering, slik at vi produserer mer informasjon og rådgivning for våre kunder.

De beste rådgiverforetakene vil oppleve stadig bedre lønnsomhet, mens mange små virksomheter som ikke henger med vil miste mye av sin business.

Vi mener også at den konsolideringen i markedet vi har sett over tid vil fortsette, slik vi ser i både revisjonsbransjen og advokatbransjen. Vi blir stadig kontaktet av mindre regnskapsbyråer som ønsker å samarbeide og ser at størrelse er viktig for å lykkes med gode leveranser.

Du kan lese hele artikkelen her:

5 kjappe med regnskapsføreren (regnskapnorge.no)

Del dette innlegget:

Lyst til å jobbe med oss?

Hvis vi på bakgrunn av dette virker om en attraktiv sammarbeidspartner, så ta gjerne kontakt. Vi ønsker å jobbe med personer og selskap vi kan ha gode og lange samarbeid med og snakker gjerne med dere om hvordan vi kan bistå dere i å nå deres mål.

Flere innlegg

Lønnsbehandling til nye høyder: Fra oppgave til spesialisert fagområde

Den 1 august startet Kristina Fjellhaug i sin rolle som Manager for lønn-og HR området i Skatt & Regnskap AS. Hun har 10 års erfaring innenfor regnskapsbransjen, hvorav 6 av disse har vært spesifisert inn mot lønn og HR. Hun har hatt ansvaret for mange større kunder, og håndtert deres lønnsleveranse fra A-Å med tett oppfølging ut mot daglig leder og kundenes HR-medarbeider. Etter 4 uker her hos oss, er vi svært nysgjerrig på hvilke tanker og fremtidsplaner hun har for våre eksisterende og fremtidige kunder.

Skatt & Regnskap AS: Stolt støttespiller av lokalmiljøet

I Skatt & Regnskap AS tror vi på viktigheten av å gi tilbake til samfunnet og støtte opp under lokale initiativer. Vi er stolte av å være en aktiv støttespiller av lokalmiljøet, og en av måtene vi viser dette på er blant annet gjennom vårt engasjement og støtte til Asker svømmeklubb og Hvalstadsprinten. Disse to virksomhetene er viktige for lokalmiljøet vårt.