Lønnsbehandling til nye høyder: Fra oppgave til spesialisert fagområde

Del dette innlegget:
Den 1 august startet Kristina Fjellhaug i sin rolle som Manager for lønn-og HR området i Skatt & Regnskap AS. Hun har 10 års erfaring innenfor regnskapsbransjen, hvorav 6 av disse har vært spesifisert inn mot lønn og HR. Hun har hatt ansvaret for mange større kunder, og håndtert deres lønnsleveranse fra A-Å med tett oppfølging ut mot daglig leder og kundenes HR-medarbeider. Etter 4 uker her hos oss, er vi svært nysgjerrig på hvilke tanker og fremtidsplaner hun har for våre eksisterende og fremtidige kunder.

Vi kan være skjønt enige om at lønnsadministrasjonen har gjennomgått en bemerkelsesverdig transformasjon de siste årene. Med hjelp av avanserte og godt implementerte lønnssystemer, har prosessen gått fra å være ekstremt tidkrevende og mye manuelt arbeid, til å bli et fagområde hvor regnskapsbyråene kan fokusere på å være rådgivere ovenfor sine kunder. Med økende krav og stadig nye regelendringer innenfor feltet, er det å håndtere lønnsutbetalinger blitt mer enn bare tall. Sammen med Kristina Fjellhaug, skal vi videre utforske hvordan lønnsbehandling har utviklet seg, hvorfor samarbeid med et regnskapsbyrå gir fordeler, og hvordan du strategisk kan budsjettere for din bedrifts lønnskostnader.

Lønnsadministrasjon: Fra byrde til fordel med regnskapsbyrå

Jeg pleier alltid å si «Du kødder ikke med lønna til folk», og det er også dette jeg tar med meg inn i stillingen som avdelingsleder. Selv om jeg ikke ser på meg selv som en tungvekter innenfor bransjen, vet jeg at kommunikasjon er nøkkelen til et godt samarbeid mellom regnskapsbyrået og kunde. Vi må lytte til kundens behov og ønsker, og deretter skreddersy en leveranse som er egnet for begge parter. Lønnsprosessen kan være tung, men også svært enkel – om man kommuniserer godt og ser etter muligheter for effektivisering av lønnshåndteringen. Det er så utrolig mye mer som inngår i en lønnsprosess, enn bare det å utbetale lønn til de ansattes konto. Jeg vil påstå at det å samarbeide med et erfarent regnskapsbyrå som oss i Skatt & Regnskap AS, kan gi deg en effektiv lønnsprosess som frigjør tid og ressurser.

Jeg opplever at våre kunder ønsker å ta mindre og mindre del i selve lønnsprosessen, hvor de legger både tillit og kontroll over på vårt bord. Vi er heldige som har gode utviklede lønn-og HR system, som alltid er i utvikling – og som hjelper oss med å gjøre arbeidshverdagen lettere. Med disse hjelpemidlene ser jeg for meg at vi får utviklet kunnskap og erfaring som rådgivere, og ikke bare som lønnsmedarbeidere. Vi skal være der som en sparringspartner, kontrollør og rådgiver.

Oppfylle siste års økende krav: Lønnsadministrasjonens skiftende landskap

Bare på de siste fem årene har det skjedd mye, og jeg er utrolig spent på å få være med på de neste fem. Vi opplever en stor økning i krav til rapportering, transparens og datasikkerhet innenfor lønnsområdet. Å håndtere disse kravene på egenhånd kan være en utfordring, spesielt for små- og mellomstore bedrifter. Det er mange lover knyttet til eksempelvis GDPR, og vi ser en gjennomgående usikkerhet hos kunder på nettopp dette. En erfaren partner som oss i Skatt & Regnskap AS vil bistå deg med navigasjon gjennom det skiftende landskapet, og vi vil sikre at din lønnsadministrasjon er oppdatert og i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Vi skal være den ekspertisen du som kunde trenger for å lønne ansatte korrekt, ajourholde obligatorisk tjenestepensjon og andre forsikringer – og følge opp sykefravær og refusjoner fra NAV løpende.

Strategisk lønnsbudsjettering: Veien til økonomisk balanse

Å budsjettere for lønnskostnader er en kritisk del av enhver bedrifts økonomiske planlegging. Med stadig skiftende arbeidsmarkeder og økonomiske forhold, ser vi at dette være en utfordrende oppgave for mange. En solid strategi for lønnsbudsjettering er nøkkelen til å opprettholde økonomisk balanse og å unngå uventede kostnadsoverskridelser. Ved å inngå et samarbeid med et regnskapsbyrå som har ekspertise i lønnsadministrasjon, kan du utvikle en bærekraftig budsjetteringsplan som tar hensyn til faktorer som inflasjon, bonuser og lønnsjusteringer.

Programvare og tilnærminger: Optimalisere lønnsadministrasjonen for fremtiden

Som noe nevnt ovenfor, har teknologi revolusjonert måten vi administrerer lønn på. Vi har tilgang til avanserte programvarer og automatiserte prosesser som nå gjør lønnsadministrasjon mye mer effektiv. Sammen med deg, vil vi i Skatt & Regnskap AS skreddersy en optimal programvare som passer til din bedrifts behov. Denne tilnærmingen øker nøyaktighet, reduserer risiko for feil og gir deg mer tid til å fokusere på kjernevirksomheten din. Vi ønsker også at systemene som velges er svært brukervennlige for deg og dine ansatte.

Hva kan vårt team på Skatt & Regnskap AS tilby deg?

Vi i Skatt og Regnskap AS trives på jobb, og dette vil smitte over på våre kunder. Våre kunder skal føle seg sett, velkommen og få tett oppfølging. De skal være trygge på at vi håndterer deres lønnsprosess på best mulig måte, da også i henhold til lover og regler. Vi mener at et godt samarbeid fungerer best når prosessen er strukturert og oversiktlig, og det er nettopp dette løpet vi skal legge opp sammen.

Jeg er utrolig takknemlig for tilliten jeg har fått hos Skatt & Regnskap AS, og jeg ser frem til en spennende høst med gode kollegaer, eksisterende og nye kunder, og dyktige samarbeidspartnere!

Er du på utkikk etter nytt sted å jobbe eller en ny samarbeidspartner?

Del dette innlegget:

Lyst til å jobbe med oss?

Hvis vi på bakgrunn av dette virker om en attraktiv sammarbeidspartner, så ta gjerne kontakt. Vi ønsker å jobbe med personer og selskap vi kan ha gode og lange samarbeid med og snakker gjerne med dere om hvordan vi kan bistå dere i å nå deres mål.

Flere innlegg

Hvordan styremøter og effektiv rapportering kan forbedre din bedrift

I 2023 hadde vi gleden av å delta på desemberkonferansen til SMB Norge. Her kastet vi blant annet lys over kritiske aspekter av bedriftsstyring og styrets rolle. Vår daglige leder Fredrik Aars Rynning delte innsikt og erfaringer om styrets rolle, daglig ledelse, og betydningen av effektiv rapportering og økonomistyring. Denne diskusjonen er spesielt viktig i en tid hvor mange små og mellomstore bedrifter står overfor unike utfordringer og muligheter.

Podcast-Intervju SMB Norge

Vi er stolte over å ha nylig deltatt i en episode av SMB Norge podcasten, en viktig stemme for små og mellomstore bedrifter i Norge.

Økonomi i styremøter

Det vi er opptatt av som regnskapsbyrå i vår rapportering, er å gi mest mulig oppdatert informasjon til CFO, Daglig leder og styret.

DN Gaselle 2023: Skatt & Regnskap AS i full fart!

Vi er stolte over å annonsere at vi igjen er blitt kåret til gasellsbedrift i år 2023. Dette er det andre året på rad at vi mottar denne anerkjennelsen, og vi ønsker å takke alle våre kunder, samarbeidspartnere og ansatte for deres utrolige støtte og innsats for å få dette til.