Økonomi i styremøter

Del dette innlegget:
Det vi er opptatt av som regnskapsbyrå i vår rapportering, er å gi mest mulig oppdatert informasjon til CFO, Daglig leder og styret.

Innledning

At styret er pålagt å holde seg oppdatert følger av aksjeloven § 3-4 om kapitalkrav og forsvarlig egenkapital: «Aksjeselskaper må ha en forsvarlig egenkapital i forhold til virksomhetens art, omfang og risiko. Dette innebærer at styret skal vurdere likviditetsbehovet for å opprettholde en sunn økonomisk posisjon.

Det viktigste er gode tall med riktige verdivurderinger. Vi i Skatt & Regnskap AS har jobbet mye for å sette et system for innhenting av regnskapsdata som sikrer dette. Eksempelvis har vi et samarbeid – Legal Podium – der vi jobber tett med Avant IT mot advokatbransjen. De har utarbeidet en løsning, Legal365 som kobler sammen arbeidsflaten til advokater som kontinuerlig er oppdatert med timereserver, utlegg, klientmidler og utestående fakturaer som advokater jobber i hver dag.

lenke direkte til lovdata finner du her

Utdrag av presentasjon av våre tjenester

Se videoen nedenfor for å finne ut av hvordan dette fungerer i praksis.

Jeg mener selv at business er veldig morsomt. Selge de jordbæra man har, som Stordalen sier. Men som styret må du ikke bare selge jordbæra, men du må vite hvilken sort det er, hvor mange det er, hvor mange som er på lager, risikoen for at du ikke får betalt for dem – og at du har en daglig leder og organisasjon som kan ta seg av leveransen.

Husk at det er styret som må definere hva slags informasjon de skal ha for å gjøre sine vurderinger. Daglig leder er pålagt å rapportere minimum hver 4 måned.

 

Fredrik Aars Rynning

Daglig leder

Vi har to hovedtyper av rapporter – statisk og dynamisk

Statiske rapporter er typisk utskrift av resultat, balanse også videre fra selskapets økonomisystem. Dashbord skreddersys for styremedlemmene. Her kan mange få et løft uten å ha særlig kostnad knyttet til det.

Dynamisk rapportering innebærer regelmessige og hyppige oppdateringer av rapporter og analyser, vanligvis i nær sanntid eller med kortere intervaller. Et produkt vi benytter for dette er da enten avanserte Excel-modeller eller Power BI.

Dette er spesielt aktuelt for å se på:

  • Selskap som har en annen parameter enn kun regnskapet som de er interessert i – som vi kan koble sammen.
  • Enkelttall fra regnskapssystemet
  • Faktiske rapporter – knappe tall som faktisk gir noe.
  • Løpende likviditetsprognoser
  • Faktureringsgrad
  • Pris på utfakturerte timer og utvikling over tid.
  • Antall nye kunder/ klienter pr. mnd.
  • Timeregistrering pr. person, pr. dag, uke mnd.
  • Google analytics – slik at man kan koble kundereisen på en fornuftig måte

Men...det viktigste

Det viktigste er gode tall med riktige verdivurderinger. Vi i Skatt & Regnskap AS har jobbet mye for å sette et system for innhenting av regnskapsdata som sikrer dette. Eksempelvis har vi et samarbeid – Legal Podium – der vi jobber tett med Avant IT mot advokatbransjen. De har utarbeidet en løsning, Legal 365 som kobler sammen arbeidsflaten til advokater som kontinuerlig er oppdatert med timereserver, utlegg, klientmidler og utestående fakturaer som advokater jobber i hver dag. Enklere for partnerne å se om noe er feil og at produksjonen går som den skal. Dette er måltall som er svært viktige for advokater. Dette sikrer at regnskapstallene og verdivurderingene løpende har en god kvalitet. Slikt gir styret bedre beslutningsgrunnlag.

Dette handler om at styret må finne ut hvilke måltall de vil styre etter, og som gjør at styret raskt får den oversikten de trenger for å se om Daglig leder gjennomfører styrets overordnede strategi.

Vil du vite mer?

les mer om tjenestene våres nedenfor, så kan du booke en kartleggingssamtale med en av våre dyktige rådgivere.

Rapportering

Rapportering og analyse herunder leveranse av PowerBI

Regnskap for advokater

Spesielle tilpassede tjenester for advokater

Del dette innlegget:

Lyst til å jobbe med oss?

Hvis vi på bakgrunn av dette virker om en attraktiv sammarbeidspartner, så ta gjerne kontakt. Vi ønsker å jobbe med personer og selskap vi kan ha gode og lange samarbeid med og snakker gjerne med dere om hvordan vi kan bistå dere i å nå deres mål.

Flere innlegg

Hvordan styremøter og effektiv rapportering kan forbedre din bedrift

I 2023 hadde vi gleden av å delta på desemberkonferansen til SMB Norge. Her kastet vi blant annet lys over kritiske aspekter av bedriftsstyring og styrets rolle. Vår daglige leder Fredrik Aars Rynning delte innsikt og erfaringer om styrets rolle, daglig ledelse, og betydningen av effektiv rapportering og økonomistyring. Denne diskusjonen er spesielt viktig i en tid hvor mange små og mellomstore bedrifter står overfor unike utfordringer og muligheter.

Podcast-Intervju SMB Norge

Vi er stolte over å ha nylig deltatt i en episode av SMB Norge podcasten, en viktig stemme for små og mellomstore bedrifter i Norge.

Økonomi i styremøter

Det vi er opptatt av som regnskapsbyrå i vår rapportering, er å gi mest mulig oppdatert informasjon til CFO, Daglig leder og styret.

DN Gaselle 2023: Skatt & Regnskap AS i full fart!

Vi er stolte over å annonsere at vi igjen er blitt kåret til gasellsbedrift i år 2023. Dette er det andre året på rad at vi mottar denne anerkjennelsen, og vi ønsker å takke alle våre kunder, samarbeidspartnere og ansatte for deres utrolige støtte og innsats for å få dette til.