Utfordringer med levering av skattemeldinger 2022 – Tekniske utfordringer / Skatteetaten

Del dette innlegget:
I år har vi, som veldig mange regnskaps- og revisjonsforetak, støtt på betydelige utfordringer med leveringen av skattemeldinger for enkeltpersonforetak/næringsdrivende.

Vi ønsker å informere våre kunder og deler dette for å øke bevisstheten rundt situasjonen. Som firma ligger vi dog godt an, og har søkt om utsatt frist (som er 30. juni) for alle som er berørt, og vi vil komme i mål innen dette.
Vi er medlem hos Regnskap Norge som i likhet med Skatteetaten jobber aktivt med årets utfordringer.

Ny skattemelding

I år har vi opplevd spenning knyttet til leveringen av skattemeldinger. For enkeltpersonforetak kreves det nå en ny temabasert leveringsformat. Dette representerer en stor omlegging for oss alle. Den store endringen ligger i at vi ikke lenger bruker skatteskjemaer, men informasjonen som trengs leveres direkte fra systemene som skattyterne bruker.

Flere systemleverandører har hatt utfordringer med å levere løsninger som gir effektiv og god produksjon for brukerne. For mange regnskapsførere begynte dette med lang ventetid før de fikk tilgang til en funksjonell systemversjon. Vi opplever en rekke feilmeldinger, noe som i stor grad skyldes det omfattende valideringsopplegget som Skatteetaten har utarbeidet. Disse feilmeldingene er ofte vanskelige å identifisere og løse.

I noen tilfeller opplever vi også utfordringer med å avgjøre om vi kan levere hele skattemeldingen fra fagsystemet, eller om det må kombineres med Skatteetatens utfyllingsportal.

Ta gjerne kontakt hvis du har noen spørsmål eller trenger ytterligere assistanse, vi er her for å hjelpe deg. Vi setter stor pris på ditt samarbeid og din tålmodighet gjennom denne prosessen.

Er du på utkikk etter nytt sted å jobbe eller en ny samarbeidspartner?

Del dette innlegget:

Lyst til å jobbe med oss?

Hvis vi på bakgrunn av dette virker om en attraktiv sammarbeidspartner, så ta gjerne kontakt. Vi ønsker å jobbe med personer og selskap vi kan ha gode og lange samarbeid med og snakker gjerne med dere om hvordan vi kan bistå dere i å nå deres mål.

Flere innlegg

Lønnsbehandling til nye høyder: Fra oppgave til spesialisert fagområde

Den 1 august startet Kristina Fjellhaug i sin rolle som Manager for lønn-og HR området i Skatt & Regnskap AS. Hun har 10 års erfaring innenfor regnskapsbransjen, hvorav 6 av disse har vært spesifisert inn mot lønn og HR. Hun har hatt ansvaret for mange større kunder, og håndtert deres lønnsleveranse fra A-Å med tett oppfølging ut mot daglig leder og kundenes HR-medarbeider. Etter 4 uker her hos oss, er vi svært nysgjerrig på hvilke tanker og fremtidsplaner hun har for våre eksisterende og fremtidige kunder.

Skatt & Regnskap AS: Stolt støttespiller av lokalmiljøet

I Skatt & Regnskap AS tror vi på viktigheten av å gi tilbake til samfunnet og støtte opp under lokale initiativer. Vi er stolte av å være en aktiv støttespiller av lokalmiljøet, og en av måtene vi viser dette på er blant annet gjennom vårt engasjement og støtte til Asker svømmeklubb og Hvalstadsprinten. Disse to virksomhetene er viktige for lokalmiljøet vårt.